Privatlivspolitik

Frederiksholm Kvartershus privatlivspolitik
(udarbejdet i samarbejde med formanden for Dataetisk Råd, Johan Busse)

Kvartershuset respekterer dit privatliv. Vi registrerer udelukkende personoplysninger omkring dig, som er nødvendige for at kunne levere vores aktiviteter. De personoplysninger vi registrerer, er følgende:

  • Navn
  • Adresse, postnummer og by
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Fødselsår og køn

Vi registrerer disse personoplysninger for at kunne komme i kontakt med dig, hvis vi skal informere omkring ændringer i vores aktiviteter, eller hvis vi skal fremsende en faktura for brugen af vores lokaler til udlejning. Vi er også pålagt af offentlige myndigheder at registrere brugen af Kvartershuset. Vi har således et sagligt og legitimt formål med at behandle dine personoplysninger, og dette er vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger.

Hvis du ikke kan acceptere, at vi registrerer ovenstående personoplysninger omkring dig, kan du ikke være bruger af Kvartershuset.

Hvem har adgang til dine personoplysninger
Medarbejdere ansat i Kvartershuset har adgang til dine personoplysninger. Derudover kan Kvartershusets revisor se vores brugeres kontaktoplysninger, når de udfører revision af vores regnskab. Foreningen er derudover forpligtet til at udlevere dem til Københavns Kommune i forbindelse med tilsyn.

I tilfælde af, at Kvartershuset bliver mødt med et krav om udlevering af personoplysninger fra en offentlig myndighed med en retskendelse, vil udlevering på denne baggrund kunne ske.

Dine rettigheder
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret omkring dig, og du har ret til at få rettet ukorrekte oplysninger. Hvis vores brugerforhold med dig ophører, har du ligeledes ret til at få slettet dine data. Vi er dog underlagt bogføringsloven og vil derfor gemme dine personoplysninger i 5 år, hvorefter de automatisk slettes.

Datasikkerhed og opbevaring
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Klage
Du kan klage til Datatilsynet over Kvartershusets behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen. Se mere om datatilsynet herunder kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Frederiksholm Kvartershus kontaktoplysninger:

Anker Jørgensens Plads 3
2450 København SV
Tlf.: 71 99 29 45