Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer

Jytte Jensen - formand  - karré 18
Åge Byrgesen - kasserer - karré 5
Hanne Nielsen - karré 5
Per Elshave - karré 7
Preben Enevold - karré 8
Britta Bøg - karré 2
Anette Nielsen -  karré 18
Poul Nielsen - karré 5

Tina Nielsen - karré 18

Intern revisor
Joan Hansen

Kontakt
Kvartershusetsbestyrelse@gmail.com