Bestyrelsesmedlemmer

Anette Levin Nielsen - formand - karré 18
Joan Hansen - næstformand - karré 15
Åge Byrgesen - kasserer - karré 5
Preben Enevold - karré 8
Jytte Lindberg Jensen - karré 18
Hanne Nielsen - karré 5
Per Elshave - karré 7
Britta Bøg - karré 2
Pia Hansen - karré 6

Suppleant: Hanne Jensen - karré 18

Suppleant: Tina Nielsen - karré 18

Kontakt
Kvartershusetsbestyrelse@gmail.com