Nyt fra Kvartershusets bestyrelse

Kvartershuset afholder generalforsamling i Frederiksholms Kvartershus på Anker Jørgensens Plads 3 onsdag d. 31. maj kl. 17.00-19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Bestyrelsens beretning for 2022

4. Fremlæggelse af regnskab for 2022

5. Forslag til budget

6. Indkomne forslag - indsendes senest 17. maj 2023

7. Valg til bestyrelsen

a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

b. Valg af 2 suppleanter for 1 år

8. Valg af intern og ekstern revisor

9. Eventuelt

Dagsorden, materialesamling og indkomne forslag kan ses/afhentes i Kvartershuset 7 dage inden generalforsamlingen.