10.09.2019

Bestyrelsen har fået flere henvendelser fra medlemmer af karréerne om, at man ikke har modtaget indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling og ej heller set den ophængt i opgangene. Bestyrelsen har på den baggrund valgt at tilbagetrække vedtægtsændringsforslagene behandlet på den ordinære generalforsamling.

Der bliver afholdt ordinær generalforsamling den 19. august 2020 kl. 17.00.

Bestyrelsen vil på ny fremføre forslagene, så alle medlemmerne af huset har mulighed for at deltage i afstemningen.

Dette betyder, at den ekstraordinære generalforsamling den 17. september 2019 er aflyst.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Kvartershuset