Generalforsamlinger

Kommende generalforsamlinger

Frederiksholms Kvartershus afholder generalforsamling onsdag d. 28/4-2021 kl. 17 til kl. 19 i Kvartershuset på 3. sal. Medlemmer af foreningen kan deltage. Grundet myndighedernes retningslinjer og restriktioner i forbindelse med COVID-19, skal man tilmelde sig generalforsamlingen på mail: Kvartershusetsbestyrelse@gmail.com senest d. 23. april 2021. Ved tilmelding skal man oplyse sin mail, fulde navn og telefonnummer.

På grund af COVID-19 skal man spritte hænder af, når man går ind til generalforsamlingen og bære mundbind under hele generalforsamlingen - også når man sidder ned. Personer med vejrtrækningsproblemer er undtaget. Hvis vi er for mange i forhold til forsamlingsforbuddet, bliver mødet afholdt online på Zoom.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år og planer for fremtiden.
4. Fremlæggelse af regnskab for Kvartershuset til godkendelse.
5. Fremlæggelse af budget og medlemsbidrag for det efterfølgende år til godkendelse.
6. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde d. 6. april 2021 kl. 12 og skal sendes til mail: Kvartershusetsbestyrelse@gmail.com
7. Valg til bestyrelse (i år vælges næstformand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter).
8. Valg af revision.
9. Evt.

Al materiale til generalforsamlingen kan afhentes efter aftale i Kvartershuset fra d. 21. april 2021 mod fremvisning af gyldigt sygesikringsbevis.

Afholdte generalforsamlinger

30. september 2020 kl. 17 - 19 - ekstraordinær generalforsamling - forslag - referat
19. august 2020 kl. 17 - generalforsamlingen i Kvartershuset - referat
17. september 2019 kl. 17 - ekstraordinær generalforsamling - læs indkaldelsen her - AFLYST! læs her.
28. august 2019 kl. 17 - generalforsamling i Kvartershuset - referat
30. august 2018 - referat
30. august 2017 - referat
30. august 2016 - referat
31. august 2015 - referat
31. august 2014 - referat - ekstraordinær
25. august 2014 - referat
26. august 2013 - referat