Nyt fra bestyrelsen

25. marts 2019

Kvartershusets bestyrelse har ansat en ny leder fra 1. maj 2019. Dette er gjort efter, at den nuværende leder har ønsket at fratræde som leder af personlige årsager. Den nuværende leder har stået i spidsen for huset i 16 år og har skabt det kvartershus, som vi kender i dag - til glæde for rigtig mange mennesker. Det er med stor beklagelse, at vi har måtte tage lederens ønske til efterretning, men bestyrelsen har stor forståelse. Den nuværende leder fortsætter i Kvartershuset men på nedsat tid og med færre opgaver. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Den tiltrædende leder er uddannet advokat og har ledelseserfaring fra et job i en juridisk afdeling. Bestyrelsen har lagt vægt på, at hun kender kulturen fra København SV, da hun er vokset op her. Et stort velkommen fra bestyrelsens side til den nye leder af Kvartershuset.

På vegne af bestyrelsen

Jytte Jensen