Kvartershusets bestyrelsesmedlemmer

Anette Levin Nielsen - formand - karré 18

Joan Hansen - næstformand - karré 15

Karen Levin Nielsen - kassérer - karré 18

Jytte Lindberg Jensen - karré 18

Hanne Jensen - karré 18

Per Elshave - karré 7

Merete Bengtson - karré 18

Preben Enevold - suppleant - karré 8