Om os

Kvartershuset er en forening, der finansieres af flere AKB-boligafdelinger i Sydhavnen. Der søges også forskellige fonde og tilskud til husets aktiviteter.

Målet med huset er at skabe boligsociale aktiviteter, der øger livskvaliteten og danner fællesskaber. Huset arbejder aktivt for at nedbringe ensomheden blandt beboerne i København SV. Dette gøres igennem en lang række af forskellige aktiviteter og opsøgende arbejde.

Huset har udviklet sig til det sted, hvor seniorer +60 mødes. Størstedelen af brugerne er fra 2450 København SV. Derudover har Kvartershuset siden 2016 skabt aktiviteter for forældre og deres børn. Der er blandt andet traditionsbundne aktiviteter, som eksempelvis fastelavn og juletræsfest, hvor børn og voksne mødes på tværs af karré-bebyggelserne.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af beboere fra medlemskarréerne.