Kvartershuset er en forening, der finansieres af flere AKB boligafdelinger i Sydhavnen. Der søges også forskellige fonde og tilskud til husets aktiviteter.

Målet med huset er, at skabe boligsociale aktiviteter, som skaber livskvalitet og fællesskab med andre. Huset arbejder aktivt for at nedbringe ensomheden blandt beboerne i København SV. Dette gøres igennem opsøgende arbejde og aktiviteter.

Huset har udviklet sig til det sted, hvor seniorer +60 mødes. Størstedelen af brugerne er fra 2450 København SV.

Derudover har Kvartershuset siden 2016 skabt aktiviteter for forældre og deres børn. Der er traditions-bundne aktiviteter, som eksempelvis fastelavn og juletræ, hvor børn og voksne mødes på tværs af karré-bebyggelserne.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af beboere fra medlems-karréerne. Den daglige leder er Susan Hedlund, som kan kontaktes på mail: Susanhedlund@kvartershuset.dk.