Om os

Kvartershuset er en forening, der finansieres af en række AKB-boligafdelinger i Københavns Sydhavn. Der søges også fonde og tilskud til husets aktiviteter.

Målet med huset er at skabe boligsociale aktiviteter, der øger livskvaliteten og danner fællesskaber. Huset arbejder aktivt for at nedbringe ensomheden blandt beboerne i København SV. Dette gøres igennem opsøgende arbejde og en lang række af aktiviteter, hvor fællesskabet er i centrum.

Huset har udviklet sig til et sted, hvor seniorer 60+ mødes. Derudover har Kvartershuset siden 2016 skabt aktiviteter for børn og deres forældre. Størstedelen af brugerne er fra 2450 København SV.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af beboere fra medlemsafdelingerne.