Kvartershus bladet

Rettelser/Ændringer

Ludoturneringen er d. 6. september - og ikke d. 13. september, som skrevet.

Mortens aften er søndag d. 10. november - og ikke lørdag d. 10, som skrevet.

Vaccinations-datoerne er aflyst, og bliver i november i stedet.
Fredag d. 1. november kl. 10.00-12.00
Fredag d. 15. november kl. 14.00-15.00
Fredag d. 22. november kl. 10.30-11.30

Vi må desværre aflyse yoga pga. mangel på instruktør.