Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer
Jytte Jensen - Formand  - karré 18
Åge Byrgesen - Kasser - karré 5
Hanne Nielsen - karré 5
Per Elshave - karré 7
Preben Jørgensen - karré 8
Britta Bøg - karré 2
Ellen Johansen - karré 3
Anette Nielsen -  karré 18
Poul Nielsen - karré 5

Suppleanter
Tina Nielsen - karré 18
Joan Hansen - karré 15

Mail: kvartershusetsbestyrelsen@gmail.com

Kommende bestyrelsesmøder i Kvartershuset:

31. oktober 2018 kl. 17 se indkaldelse HER
14. januar 2019 kl. 17
13. marts 2019 kl.17
12. juni 2019 kl. 17
14. august 2019 kl. 17
28. august 2019 kl. 17 - Generalforsamling i Kvartershuset (for beboerne i medlemsskarerne).