Om os

Foto: Øystein Leonardsen

Foreningen Frederiksholms Kvartershus

Foreningen Frederiksholms Kvartershus (i daglig tale Kvartershuset) finansieres af en række AKB-boligafdelinger i Københavns Sydhavn. Der søges også fonde og tilskud til husets aktiviteter.

Alle kan deltage i Frederiksholms Kvartershus aktiviteter.

Kvartershuset lægger lokaler til egne samt øvrige foreningers aktiviteter, som drives af brugerbestyrelser. Det medvirker til at opfylde Kvarterhusets formål og giver en bred vifte af tilbud.

Målet med huset er at skabe boligsociale aktiviteter, der øger livskvaliteten og danner fællesskaber. Kvartershuset ledes af en bestyrelse bestående af beboere fra medlemskarréerne.

Foreningen Sydhavnens Seniorer

Sydhavnens Seniorer er en selvstændig forening, der har til formål at skabe aktiviteter, som højner livskvaliteten blandt ældre i Københavns Kommune.

Aktiviteterne er for alle seniorer (60+) og alle med social pension, som er bosat i Københavns Kommune.

Aktiviteterne foregår i Kvartershuset og drives som udgangspunkt af frivillige. Aktiviteterne består af alt fra motionshold, som gymnastik og tai chi, til banko, kor, fællesspisninger og ture ud i det blå.

I Sydhavnens Seniorer forebygger og bekæmper vi ensomhed. Derfor tilbyder vi også højtidsarrangementer som juleaften og nytårsaften, hvor mange ældre ellers sidder alene.

Læs mere om Sydhavnens Seniorers aktiviteter her.

Foreningen Sydhavnens Rådgivning

Sydhavnens Rådgivning er en selvstændig forening, der forebygger og afhjælper problemer for socialt udsatte mennesker i bydelen ved frivillig, økonomisk, social og juridisk rådgivning og vejledning.

Formålet er at skabe lighed for loven uanset borgernes økonomiske muligheder samt social statur og dermed undgå en situation, hvor retssikkerheden er forbeholdt den økonomisk privilegerede del af befolkningen, med overskud af ressourcer.

Rådgivningen foregår telefonisk. Læs mere her.