Om os

Foto: Øystein Leonardsen

Foreningen Frederiksholms Kvartershus (i daglig tale Kvartershuset) finansieres af en række AKB-boligafdelinger i Københavns Sydhavn. Der søges også fonde og tilskud til husets aktiviteter.

Kvartershuset lægger lokaler til et bredt udvalg af aktiviteter, som drives af brugerbestyrelser, der har til huse i Kvartershusets lokaler. Det medvirker til at opfylde Kvarterhusets formål og giver en bred vifte af tilbud.

Målet med huset er at skabe boligsociale aktiviteter, der øger livskvaliteten og danner fællesskaber. Huset arbejder aktivt for at nedbringe ensomheden blandt beboerne i København SV. Dette gøres igennem opsøgende arbejde og en lang række af aktiviteter, hvor fællesskabet er i centrum.

Huset har udviklet sig til et sted, hvor seniorer 60+ mødes. Derudover har Kvartershuset siden 2016 skabt aktiviteter for børn og deres forældre. Størstedelen af brugerne er fra 2450 København SV.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af beboere fra medlemsafdelingerne.