Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I Opzoomernes Støtteforening for Kvartershuset

Mandag den 8. april kl. 14 i Hytten, P.Knudsensgade 39A

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Foreningens regnskab
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  5. Valg af 1 revisor for 1 år.
  6. Indkomne forslag
  7. Evt.

På bestyrelsens vegne

Birthe Tang, formand