Generalforsamlinger

Indkaldelse til generalforsamling i Kvartershuset Sydhavnen
Den 30. august kl. 17.00 Gustav Bangsgade 28 1 sal, 2450 København SV

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år og planer for fremtiden.
 4. Fremlæggelse af regnskab for Kvartershuset til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budget og medlemsbidrag for det efterfølgende år til
  godkendelse.
 6. Indkomne forslag (skal afleveres til administrationen senest den 15. august)
 7. A vedtægts ændring. (Bestyrelsens forslag)
 8. Valg til bestyrelse.
 9. Valg af kasser. (ønsker genvalg)
 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 11. Valg af to suppleanter for 1 år.
 12. Valg af administrator og revision.
 13. Evt.