OM OS

Kvartershuset er en forening, der finansieres af 12 AKB boligafdelinger i Kgs. Enghave/Sydhavnen. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af beboer fra medlemskarrerne. Målet med huset er, at skabe boligsociale og folkeoplysende aktiviteter som derigennem giver mere livskvalitet i et fællesskab med andre. Huset arbejder aktivt for at nedbringe ensomheden blandt beboerne i Københavns Sydhavn. Dette gøres igennem opsøgende arbejde og aktiviteter. Huset har igennem tiden udviklet sig til det sted, hvor seniorer +60 mødes. Størstedelen af borgerne er fra 2450 SV. Vi har p.t. over 900 deltagere i vores senior-aktiviteter. Derudover har Kvartershuset siden 2016 skabt aktiviteter for forældre og deres børn. Dertil har Kvartershuset traditionsbundne aktiviteter, som eksempelvis fastelavn hvor børn og voksne mødes på tværs af karre bebyggelserne.

Kvartershuset ledes af Susan Hedlund, som kan kontaktes på mail: Susanhedlund@kvartershuset.dk.